Рецензоване науково-практичне видання

Видається із січня 1994 року

 Засновник: ДУ «Національний науковий центр

"Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України»

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 16380–4852 ПР від 19.02.2010 р.

ISSN 1608-635Х (Print)

ISSN 2664-4479 (Online)

Виходить 6 разів на рік.

Опубліковано: 2022-01-12

Клініко-демографічні характеристики, ведення пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та судинними ускладненнями: аналіз української когорти реєстру DISCOVER Global Registry

O. M. Parkhomenko, B. M. Mankovsky, M. V. Vlasenko, L. K. Sokolova, Ya. M. Lutay, O. I. Irkin, O. L. Feiziieva, S. O. Kostetska, L. S. Onachenko, N. V. Vilchynska, S. V. Shkarivska, N. I. Kravchuk, D. I. Chub, N. O. Pertseva, K. Yu. Malyar, V. G. Neporada, Ya. A. Saienko, O. V. Dovhan

54-66