Рецензоване науково-практичне видання

Видається із січня 1994 року

 Засновник: ДУ «Національний науковий центр

"Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України»

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 16380–4852 ПР від 19.02.2010 р.

ISSN 1608-635Х (Print)

ISSN 2664-4479 (Online)

Виходить 6 разів на рік.

Опубліковано: 2021-02-17

Лікування міокардиту: сучасні підходи та перспективні напрямки

V. M. Kovalenko, E. G. Nesukay, S. V. Cherniuk, N. S. Polenova, R. M. Kirichenko, A. S. Kozliuk, J. J. Giresh, E.Yu. Titov

61-70