Шановні колеги!

 

Прийміть щирі вітання з Днем медичного працівника!

У теперішній важкий, невизначений, непередбачуваний час світової пандемії професія медика набула особливого значення. Сьогодні тягар людського болю і страждань збільшився в рази, на лікаря дивляться ще з більшою надією. Тож усі разом ми мусимо подолати цю невимовно складну проблему і зберегти життя наших пацієнтів.

Бажаю вам, дбаючи про здоров’я інших, пам’ятати про власну безпеку. Щиро зичу гідних умов праці, визнання і можливостей для професійного розвитку.

Будьмо здорові!

З повагою, Олександр Пархоменко, доктор медичних наук, професор, головний редактор Українського кардіологічного журналу

 

Привітання від наших колег:

ТАК ПОКЛОНИТЕСЬ ЖЕ ВРАЧУ!

                                                                                   Красивый, сильный и здоровый,

                                                                                   Всегда успешный, молодой,

                                                                                   Перевернуть весь мир готовый...

                                                                                   Знай, ты предстанешь предо мной!

 

                                                                                  Кто Я? Неведомая сила.

                                                                                  Я Демон Зла?

                                                                                  Я Рок?

                                                                                  Я – ЖИЗНЬ!

 

                                                                                 Да, ЖИЗНЬ! Вначале Я красива.

                                                                                 Вначале Я стройна, мила –

                                                                                 Очаровательная Дива...

                                                                                 И счастья, и любви ждала.

 

                                                                                Но минут годы... Я другая –

                                                                                Старуха дряхлая, слепая,

                                                                                Без чувств, без страсти, без тепла...

 

                                                                                Да, между нами пролегла

                                                                                Как пропасть черная –

                                                                                БОЛЕЗНЬ...

 

                                                                                Кто мог подумать в ранни годы

                                                                               Про эти происки Природы?

                                                                               Кто мог предупредить бы вас

                                                                               В тот роковой и страшный час,

                                                                               Когда Болезнь в ваш дом вошла?

 

                                                                              Знай, только ВРАЧ – ваш добрый Гений!

                                                                              Тот Лекарь, тот Целитель – «Бог»,

                                                                              Который вопреки сомненьям

                                                                              От верной смерти вас сберег!

                                                                              Так поклонитесь же ВРАЧУ!

 

                                                                              И так все мудро обустройте,

                                                                              Чтоб он достойной жизнью жил

                                                                              И чтоб он честью дорожил

                                                                              Здоровье ваше сохранять и отвоевывать вам годы

                                                                              ЦЕННЕЙШЕЙ ЖИЗНИ... У ПРИРОДЫ!

 

Сергій Коваль, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої  НАМН України» (Харків)

 
Інтерв’ю з професором Олександром Пархоменком читайте тут.

Рецензоване науково-практичне видання

«Український кардіологічний журнал» розрахований на широку аудиторію лікарів. У ньому публікуються оригінальні дослідження, огляди, лекції. Приділена увага питанням фундаментальної та клінічної кардіології, зокрема, етіології, патогенезу, діагностиці, лікуванню і профілактиці серцево-судинних хвороб.

Видається із січня 1994 року

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б»
(Наказ Міністерства освіти і науки України № 1301 від 15.10.2019 р.)

Журнал зареєстровано в наукометричних базах Google Scholar та РІНЦ, внесено до загальнодержавної повнотекстової бази даних «Наукова періодика України», реферативної бази даних «Україніка наукова», матеріали розміщуються в Українському реферативному журналі «Джерело».

Український  кардіологічний  журнал –  офіційне  видання  Асоціації кардіологів  України

Засновник: ДУ «Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України»

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 16380–4852 ПР від 19.02.2010 р.

ISSN 1608-635Х (Print)

ISSN 2664-4479 (Online)

Виходить 6 разів на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.

 

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 74720

Журнал можна передплатити в будь якому відділення Укрпошти або Онлайн